Trung Tâm Thương Mại Anh Vinh Group TP. Hồ Chí Minh (Nguyễn Hữu Cảnh)

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI ANH VINH – HCM

ANH VINH TRADE CENTER – HCM

  •  Vị trí/Location                          : Nguyen Huu Canh, Binh Thanh
  • Mục tiêu/Project objectives       : Căn hộ, văn phòng/Apartment, Office..
  •  Diện tích/Project area               : 29,160 m2 (2,916 hectares)
  •  Tổng giá trị/ Total estimated capital                     : VND 2,550 tỷ/billions

  Đất ở/Residential area: 14,000 m2 x 150,000,000/m2 = 2,100 tỷ/billions VND      

  Đất giáo dục/Education area: 4,000 m2 x 150,000,000/m2 * 75% = 450 tỷ/billions VND

  Đất cây xanh, giao thông/Green & Transportation: 0 VND

  • Anh Vinh Group (30% TI)          : 765 tỷ/billions VNĐ
  • Investors (70% TI)                                               : 1785 tỷ/billions VNĐ