Khu phức Hợp Anh Vinh Group Vũng Tàu

KHU TỔ HỢP TĐ ANH VINH – VŨNG TÀU

ANH VINH GROUP COMPLEX PROJECT

  •  Vị trí/Location                         : 3/2 Street, Vung Tau City.
  •  Mục tiêu/Project objectives       : TT thương mại, du lịch, nghĩ dưỡng

                                                            Complex – Tourism - Resort

  •  Diện tích/Project area               : 682,265 m2 (68 hectares)
  •  Tổng giá trị/ Total estimated capital                     : VND 10,780 tỷ/billions  

Đất ở/Residential area: 230,748 m2 x 22,000,000/m2 = 5,076 tỷ/billion VND

Đất dịch vụ/Service area: 380,253 m2  x  20,000,000/m2  x  75%  =  5,704 tỷ/billion

Đất công viên/ Green area: 28,724m2 x 0 VND/m2 =  0 VND

Đất giao thông/Transportation: 42,540 m2 x 0 VND/m2 = 0 VND

  • Anh Vinh Group (30% TI)                 :             3,869.1 TỶ/BILLION VNĐ
  • Investors (70% TI)                           :             9,027.9 TỶ/BILLION VNĐ