Khu phức Hợp Anh Vinh Group Ninh Bình

TẬP ĐOÀN ANH VINH – NINH BÌNH

ANH VINH GROUP COMPLEX PROJECT –

NINH BINH

  •  Vị trí/Location                          : Ninh Son, Ninh Binh.
  •  Mục tiêu/Project objectives       : Khu phức hợp/Complex project
  •  Diện tích/Project area               : 73,000 m2 (7.3 hectares)
  •  Tổng giá trị/ Total estimated capital                     : VND 1,400 tỷ/billions

Đất dịch vụ/Service 70,000 m2 x 20,000,000/m2 = 1,400 tỷ/billion VND

Đất cây xanh/giao thông/Green & Transportation: 3,000 m2 x 0 VND = 0 VND

  • Anh Vinh Group (30% TI)                 :             420 tỷ/billions VNĐ
  • Investors (70% TI)                           :             980 tỷ/billions VNĐ